Veilig op stap: Natuurvriendenwandeling Het Stroperspad (11 km)

De wandeling vertrekt aan het Natuurvriendenhuis De Berk, Oude Baan 110 te Essen. We verlaten De Berk en slaan rechtsaf op de Oude Baan en komen na 50 m aan WKP 37, 300 m verder WKP 36 en vervolgens stappen we richting WKP 60.                                

600m verder slaan we links af in trage weg ‘Zavelpad’ tot aan N122, Kalmthoutsesteenweg, die we oversteken. Opgelet: gevaarlijke weg! Aan de overkant in de Zandstraat is op de rechterkant de kapel ‘OLV van de Rozenkrans’ met picknicktafel. Verder tot kruispunt Zandstraat-Schaapsbaan, die we enkele tientallen meter naar rechts  volgen tot aan WKP 60. Hier bevindt zich aan de rechterkant de ‘Rose Gronon bank’ met een infobord over het  leven en werk van deze schrijfster. Van hier volgen we het betonpad links met haar naam richting WKP 62. Direct aan de linkerzijde is de Fairtrade Ecocyclo stopplaats met info over ‘bloemrijke bermen’ die in de zomer deze bermen versieren en zorgen voor heel wat insectenactiviteiten.

Een paar honderd meter verder kruisen we voor de eerste maal de Kleine Aa, een riviertje dat stroomt van Kalmthout richting Roosendaal: hier kunnen we de weidse vlakte en beekdal overschouwen. We vervolgen dezelfde weg, passeren WKP 62, tot aan Fietsknooppunt 58. Hier slaan we voor een gerestaureerde hoeve met op de hoek een eik met kapelletje rechts in trage weg ’Vondertpad’. Even verder kruisen we voor de tweede maal de Kleine Aa. In het zuiden zien we de contouren van de Bakkersmolen.

We gaan rechtdoor en passeren links een school, rechts het kerkhof van Wildert en op de hoek van de Sint Jansstraat de gelijknamige kerk. We gaan naar rechts en komen aan het St-Jansplein met vlakbij twee cafés (’t Graan en de Volksvriend). We zijn nu bijna halfweg, een 5 km.

Verder naast  het plein in noordelijke richting in de Beylestraat voor enkele tientallen meter tot in de bocht volgen we verder links, achter een haag,  trage weg ‘Beylepad’, een smal geasfalteerd paadje, dat wat verder een bocht rechts-links maakt en uitmondt in het ‘Beyleboske’ (naam te danken aan de de bijlvorm van dit bosperceel). Zo komen we terug aan WKP 60.

Nu nemen  we links  de Schaapsbaan naar WKP 59. Daarvoor moeten we eerst terug de gevaarlijke N122 kruisen en even verder de spoorlijn 12 van Antwerpen naar Roosendaal. Van daar is het nog 300 m verder tot WKP 58, even nadat we een smal asfaltbaantje kruisten (opgelet fietsers!). We bevinden ons nu in het natuurgebied ‘De Wildertse Duintjes’, vroeger eigendom van baron Van Dyck, thans beheert door de gemeente Essen, Agentschap voor Natuur en Bos en deels door Natuurpunt. 

We volgen naar rechts in noordelijke richting naar WKP 56. Onderweg zien we regelmatig infoborden van het bosleerpad, een 3 km lang leerrijk pad doorheen dit gebied. Na enkele richtingsveranderingen komen we op het meest noordelijke punt met links een zitbank en paaltje met verwijzing naar WKP56. 
Opgelet: hier gaan we naar rechts via een kort smal bospaadje en verlaten het domein, kruisen hetzelfde asfaltbaantje van daarstraks en komen op  een onverharde weg. Na een paar honderd meter vinden we terug paaltjes van de WKP’n  en volgen nu nr 38, dat we weldra na een bocht naar links tegenkomen aan een asfaltbaantje, de Bontstraat. Van hier verder naar WKP37. De weg draait wat verder naar rechts en voor de spoorwegovergang slaan we links een onverharde weg in tot op en T –kruispunt en volgen verder rechts tot aan de spoorwegovergang. Van hier links de Donkweg in, gelijklopend met de spoorweg tot aan het laatste huis rechts (links weer een spoorwegovergang). Naast dit huis slaan we rechts de trage weg ‘Kamgraspad’ in. Juist voor de voetbalvelden zien we links de gebouwen van Natuurvriendenhuis De Berk en op de hoek aan WKP37 komen we op de Oude Baan, even naar links en we arriveren na 11 km aan ons vertrekpunt.

Wandeling geactualiseerd door Ivo Matthys.
stroperspad