Grote zonnepanelen zijn niet zinvol in Alpengebied

Oostenrijkse Natuurvrienden verzetten zich tegen de fotovoltaïsche zonnepanelen in de Alpen

Persbericht van Naturfreunde Österreich - Oostenrijk is Europees kampioen op het gebied van ruimtebeslag. Dagelijks verdwijnen er 17 voetbalvelden open ruimte. In de bergen zijn het vooral toerisme, transport en de energie-industrie die hun infrastructuur steeds verder uitbreiden. Daardoor gaan oorspronkelijke natuur- en cultuurlandschappen steeds meer verloren.

Door de toenemende vraag naar hernieuwbare energie wordt de discussie aangewakkerd welke gebieden voor deze vorm van energieopwekking kunnen of moeten worden gebruikt.

Andreas Schieder, voorzitter van de Oostenrijkse Natuurvrienden eist nu duidelijke regels voor het Alpengebied in Oostenrijk. “We zijn erg kritisch over het ongeremd, nauwelijks gecoördineerd gebruik van grote open ruimtes om de doelstellingen te halen. De vereisten voor de bescherming van de biodiversiteit, landschapsbescherming en het bedekken van de bodem in bergachtige gebieden moet speciale aandacht krijgen wanneer grote zonnepanelen worden ingepland.”

Bij de bouw, de distributie en het onderhoud van dergelijke zonnepanelen wordt er telkens ingegrepen in het zeer gevoelige berglandschap. Grootschalige fotovoltaïsche installaties in de bergen zijn niet nodig en ook niet zinvol, zo stellen de Oostenrijkse Natuurvrienden. 

Gerald Plattner, adviseur voor milieu en natuurbehoud, voegt toe: "Naturfreunde Österreich pleit voor het gebruik van gebieden in de buurt van reeds bebouwde gebieden met bestaande infrastructuur. Strikte beschermingsgebieden en berggebieden vanaf een hoogte van 1000 m moeten taboezones zijn voor fotovoltaïsche installaties groter dan 100 m². We eisen een verplichting om een ​​milieueffectrapport uit te voeren voor projecten met een fotovoltaïsche oppervlakte van 5000 m² of meer en 2 hectare of meer op reeds verharde oppervlakken.”