De klimaatbeweging is terug!

minstens 50.000 mensen in de straten van Brussel

Na anderhalf jaar is de klimaatbeweging terug: minstens 50.000 mensen in de straten van Brussel


Deze zondag 10 oktober trokken minstens 50.000 mensen het klimaatprotest weer op gang: massaal veel burgers maken zich grote zorgen en de beweging wordt steeds diverser. De klimaatcrisis is een feit en ook in België nemen de extreme weersomstandigheden toe. De actievoerders vragen zich af hoeveel slachtoffers er nog meer moeten vallen voordat we echt in actie schieten.  
 

Een krachtig signaal geven

Aan de vooravond van een belangrijke Europese top en de grote klimaattop COP26 in Glasgow wil de Klimaatcoalitie een krachtig signaal geven aan onze beleidsmakers. “We hebben de middelen en de oplossingen om de strijd met de klimaatcrisis aan te gaan, maar toch heeft België enkele weken voor de COP nog steeds geen echt klimaatplan dat gedragen wordt door alle overheden. Ons land heeft nood aan een Belgische Green New Deal, met ambitieuze en concrete acties voor het klimaat”, legt Zanna Vanrenterghem, vice-voorzitter van de Klimaatcoalitie, uit.

Dit jaar heeft het extreme weer in België en overal ter wereld (overstromingen, bosbranden, hittegolven) al vele slachtoffers gemaakt en kostbare natuur verwoest. Natuur die we nodig zullen hebben om ons te beschermen tegen meer rampen die eraan komen. Er is doortastend beleid nodig om de gevolgen maximaal te beperken, te beginnen bij de meest kwetsbare mensen. “Deze zomer heeft de klimaatcrisis België hard getroffen”, zegt Bernadette Leemans uit Chaudfontaine, die slachtoffer werd van de overstromingen en aanwezig was op de mars. “Ik heb deelgenomen aan de vorige klimaatmarsen maar vandaag sta ik hier als klimaatvluchteling en niet alleen meer als een bezorgde burger.”
 

Klimaatbeweging diverser dan ooit

Meer dan 90 organisaties uit het hele land (natuur- en milieu, vakbonden, Noord-Zuid, jongeren, burgerbewegingen) deden mee aan deze klimaatmars en er sloten ook nieuwe groepen aan zoals de mutualiteiten, mensenrechten- en armoedeorganisaties, de vredesbeweging, socio-culturele organisaties, … 

De straffe klimaatacties van de voorbije jaren hebben de klimaatcrisis hoog op de politieke agenda gezet. Nu breekt de tijd aan voor politici om hun beloftes om te zetten in concrete actie” besluit Zanna Vanrenterghem. “De klimaatbeweging staat er weer en heeft getoond dat hij onontkoombaar is: wij zullen blijven doorgaan totdat politici de klimaatuitdaging ten volle aangaan.”

Berichtgeving: Klimaatcoalitie
Beeld: Tineke D'haese