Vacature: De Natuurvrienden zkt nieuwe medewerker!

Solliciteren kan t/m 8 augustus
Medewerker administratie en communicatie voor de vzw ATB De Natuurvrienden

Over onze organisatie

ATB ijvert als socio-culturele vereniging voor een meer duurzame en actieve vrije tijd. Dat betekent dat je bij De Natuurvrienden terecht kunt voor tal van activiteiten zoals fietsen, wandelen, reizen, bergsport, fotografie, cursussen, etc. Deze activiteiten worden voorbereid en begeleid door enthousiaste vrijwilligers. Een flink aantal van hen zijn goed opgeleid en hebben veel ervaring.

Onze vereniging maakt deel uit van de wereldwijd vertakte International Naturefriends, opgericht in 1895 in Wenen. De organisatie telt wereldwijd bijna een half miljoen leden. Dat maakt de vereniging tot één van ‘s werelds grootste ngo’s. Je vindt ons in een twintigtal landen. In al die landen staan we voor dezelfde boodschap: toerisme en recreatie met respect voor natuur en medemens! In Vlaanderen tellen we ongeveer 2000 leden, verdeeld over een 25 -tal afdelingen.

In de meeste van die landen vind je ook Natuurvriendenhuizen. Dat zijn vakantiehuizen gaande van zelfverzorgingshutten tot driesterrenhotels, van huizen aan het strand tot hutten in het hooggebergte. In Europa staan er maar liefst een duizendtal. Ook in België zijn er Natuurvriendenhuizen, oa in Essen en Arimont. De vzw Het Natuurvriendenhuis beheert het Natuurvriendenhuis De Berk in Essen. Vzw ATB De natuurvrienden werkt nauw samen met de vzw Het Natuurvriendenhuis. ATB werkt ook heel nauw samen met FROS Multisport Vlaanderen vzw.

Onze missie

Als we toekomstige generaties nog willen laten proeven van de wijde wereld en van het plezier van recreatie in de vrije natuur dan moeten we er uiteraard ook voor zorgen dat deze nog toegankelijk zijn. ATB De Natuurvrienden ijvert daarom voor een duurzame maatschappij. Om die te bekomen moet er niet alleen op vlak van industrie, mobiliteit of landbouw een duurzame transitie komen, maar moet er ook een bewustwording komen van de impact van onze vrijetijdsbesteding. En daar begint de rol van De Natuurvrienden. Wij bieden zacht toerisme en milieuvriendelijke recreatie en dat op een sociale en rechtvaardige manier. Belangrijk is ook dat vrijetijdsbesteding geen exclusiviteit mag worden voor de happy few. Ook degenen met een minder dikke beurs moet van een kwaliteitsvol en duurzaam vrijetijdspakket kunnen genieten.  Meer informatie: www.denatuurvrienden.be en www.nf-int.org.

Jouw uitdaging

Je taken als medewerker voor administratie en verantwoordelijke voor communicatie kunnen binnen onze organisatie opgesplitst worden in 2 hoofdzaken: het ledenbeheer én de communicatie naar en ondersteuning van onze afdelingen. Voor beide taken wordt je aangestuurd door en rapporteer je aan het directiecomité.

Wat de administratie betreft, volg je voornamelijk het ledenbeheer op. Je zorgt hierbij voor een correcte verwerking van het ledenbestand, je bent de contactpersoon en steun voor zowel de afdelingen als de directie en volgt de lidgelden en de opmaak en verzending van de lidkaarten nauwgezet op. Het betreft hier ook het up-to-date houden van het ledenbestand. Wij werken hiervoor momenteel met een eigen programma Vzw Beheer.

Wat de communicatie betreft, wordt van jou enerzijds verwacht dat je deze in grote mate zelfstandig van A tot Z kan uitwerken (nieuwsbrief, eventueel een ledenblad, flyers,…) of onderhouden en verbeteren (website,…). Anderzijds zal het ook nodig zijn dat je leden kan motiveren én ondersteunen om actief mee te werken via een redactieteam en/of via het aanleveren van artikels, bijdragen,...

Daarnaast zijn er ook nog andere taken die in het verlengde liggen van je hoofdtaken, nl. het verzorgen van de sociale media, deelnemen en/of organiseren van vergaderingen (agenda, vastleggen locatie, verslaggeving), inspelen op en/of meewerken aan korte- en lange termijnprojecten die binnen onze vereniging gelanceerd worden.

Jouw profiel

Basiswaarde: Je kan je vinden in de missie van de natuurvrienden en je wil je daar ook actief voor inzetten.

Je technische competenties:

 • Je beschikt over een diploma hoger secundair of Bachelor of bent gelijkwaardig door relevante ervaring

 • Je kan administratieve taken efficiënt en correct opvolgen

 • Je kan vlot overweg met de gangbare Office toepassingen en je kan je via zelfstudie op korte tijd inwerken in Vzw Beheer

 • Je hebt kennis van moderne communicatiekanalen als FB, websites, Whatsapp, Twitter,… en je kan via deze kanalen vlot informatie terugvinden of verspreiden

 • Je beschikt over een praktische bagage en/of ervaring in het omgaan met mensen/groepen (binnen het verenigingswerk)

 • Je hebt kennis van en belangstelling voor de (internationale) maatschappelijke uitdagingen op het vlak van sociale rechtvaardigheid, duurzaam toerisme, vergroening, mobiliteit, klimaatrechtvaardigheid en circulair denken.

Je persoonsgebonden competenties:

 • Je kan organiseren

 • Je bent gericht op kwaliteit

 • Je neemt initiatief en je kan autonoom werken

 • Je werkt graag met mensen (samen)

 •  Je kan netwerken

 • Je beschikt over voldoende overtuigingskracht om leden en niet – leden aan te spreken en te motiveren om mee te werken aan het ledenbeheerprogramma, projecten, communicatie,...

 • Je bent flexibel

 • Je bent bereid tot avondwerk en weekendwerk (eerder uitzonderlijk)

Wij bieden

 • Een fulltime tewerkstelling in een organisatie die reeds 95 jaar actief is in België

 • Parttime tewerkstelling is bespreekbaar

 • Wij voorzien een relevant loon en extra legale voordelen

 • Werk en privésituatie worden zo optimaal mogelijk gecombineerd. Zo bieden wij je 20 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden.

 • Binnen onze organisatie wordt er plaats –en tijdsonafhankelijk gewerkt (thuiswerk, werken in een Natuurvriendenhuis, bij een plaatselijke afdeling,….). We voorzien een thuiswerkvergoeding.

 • Er is een tussenkomst in het woon-werkverkeer met uiteraard ook terugbetaling van de gemaakte onkosten voor verplaatsingen in het kader van het werk. We ijveren voor maximaal gebruik van het openbaar vervoer.

Gelijke behandeling van kandidaten
Onze organisatie wil de missie waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Hoe kan je solliciteren?
Om te solliciteren stuur je een gemotiveerde kandidatuur en CV per mail naar Greet Van Gool: greet@denatuurvrienden.be. Solliciteren kan tot en met 8 augustus 2022. Wie solliciteert krijgt zeker een reactie van ons. Wie op basis van zijn/haar sollicitatie als kandidaat weerhouden wordt zal uitgenodigd worden voor een interview.

Meer informatie nodig?
Voor extra informatie over de functie, de selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden kan je contact opnemen met Fred Van Hoof (fred.vanhoof@belgacom.net)