ATB De Natuurvrienden zoekt een nieuwe medewerker!

ATB De Natuurvrienden zoekt een nieuwe medewerker!

VACATURE: medewerker communicatie en administratie

Over onze organisatie 

ATB Natuurvrienden ijvert als socio - culturele vereniging voor een meer duurzame en actieve vrije tijd. Dat betekent dat je bij De Natuurvrienden terecht kunt voor tal van activiteiten zoals fietsen, wandelen, reizen, bergsport, fotografie, cursussen, culturele uitstappen, etc. Deze activiteiten worden voorbereid en begeleid door enthousiaste vrijwilligers. Een flink aantal van hen zijn goed opgeleid en hebben veel ervaring.
 
Onze vereniging maakt deel uit van de wereldwijd vertakte 'International Naturefriends', opgericht in 1895 in Wenen. De organisatie telt wereldwijd bijna een half miljoen leden. Dat maakt ons tot één van 's werelds grootste ngo's. In ongeveer 20  landen staan we voor dezelfde boodschap: toerisme en recreatie met respect voor natuur en medemens! In Vlaanderen tellen we ongeveer 2000 leden, verdeeld over een 25 -tal afdelingen.

Onze missie

ATB De Natuurvrienden ijvert voor een duurzame maatschappij. Om die te verkrijgen moet er niet alleen op vlak van industrie, mobiliteit of landbouw een duurzame transitie komen, maar moet er ook een bewustwording komen van de impact van onze vrijetijdsbesteding. En daar begint de rol van De Natuurvrienden. Wij bieden zacht toerisme en milieuvriendelijke recreatie en dat op een sociale en rechtvaardige manier. Ook diegene met een minder dikke beurs moet een kwaliteitsvol en duurzaam vrijetijdspakket kunnen genieten! (Meer informatie: www.denatuurvrienden.be en www.nf-int.org)

Jouw uitdaging

Jouw takenpakket bestaat uit twee hoofdtaken: de administratie en het ledenbeheer van de vereniging én de communicatie naar en ondersteuning van onze afdelingen, (kandidaat -) leden, (kandidaat -) gebruikers van het Natuurvriendenhuis,…..
Jouw belangrijkste taak is de communicatie en de ondersteuning van de afdelingen. Er wordt van jou enerzijds verwacht dat je de communicatie in grote mate zelfstandig van A tot Z kunt uitwerken (nieuwsbrief, eventueel een ledenblad, flyers, commerciële mailings, …) of onderhouden en verbeteren (website,…). Anderzijds is het ook belangrijk dat je (bestuurs-) leden kunt motiveren én ondersteunen om actief mee te werken, aan activiteiten en aan de communicatie.
Wat de administratie betreft volg je buiten de administratie van de vereniging (facturatie, ….) in nauwe samenwerking met enkele vrijwilligers  het ledenbeheer op. Je zorgt voor een correcte verwerking van het ledenbestand, je bent de contactpersoon en steun voor zowel de afdelingen als de directie en volgt de lidgelden en de opmaak en verzending van de lidkaarten nauwgezet op.
Wij werken met het programma “vzw beheer”.

Daarnaast zijn er ook nog andere taken die in het verlengde liggen van je hoofdtaken, nl. het verzorgen van de sociale media, deelnemen en/of organiseren van vergaderingen (agenda, vastleggen locatie, verslaggeving), inspelen op en/of meewerken aan korte- en lange termijnprojecten die binnen onze vereniging gelanceerd worden, opzetten van promotiecampagnes, contacten verkennen en leggen met interessante (commerciële) partners,…..
Je onderhoudt contacten met Natuurvriendenfederaties in het buitenland en de Natuurvrienden Internationale (NFI).  Je verspreidt informatie over de Natuurvriendenhuizen in binnen- en buitenland.
Je onderhoudt eveneens contacten met FROS, de koepelorganisatie waar ATB De Natuurvrienden deel van uit maakt.

Voor al deze taken word je aangestuurd door en rapporteer je aan het directiecomité. 

Jouw profiel
Basiswaarde:
Je kunt je vinden in de missie van de Natuurvrienden en je wil je daar ook actief voor inzetten.
Je hebt belangstelling voor de (internationale) maatschappelijke uitdagingen op het vlak van sociale rechtvaardigheid, duurzaam toerisme, vergroening, mobiliteit, klimaatrechtvaardigheid en circulair denken.

Je technische competenties
-Je beschikt over een diploma hoger onderwijs (Bachelor) of een diploma hoger secundair onderwijs met   minstens drie jaar relevante (bijv. in de socio- culturele sector) ervaring. Relevante ervaring als  jobstudent, stagiair of vrijwilliger kan mee in rekening gebracht worden.
-Je kan administratieve taken efficiënt en correct opvolgen
-Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk
-Je kan vlot overweg met de gangbare Office toepassingen en je kan je via zelfstudie op korte tijd inwerken in “vzw beheer”
-Je hebt kennis van moderne communicatiekanalen als FB, Websites, Whatsapp, Twitter,… en je kan via deze kanalen vlot informatie terugvinden of verspreiden
-Je beschikt over een praktische bagage en/of ervaring in het omgaan met mensen/groepen (binnen het verenigingswerk)

Je persoonsgebonden competenties
-Je kan organiseren
-Je bent gericht op kwaliteit
-Je neemt initiatief en je kan zelfstandig werken
-Je werkt graag met mensen (samen)
-Je bent gemotiveerd en je kunt je collega’s/vrijwilligers inspireren 
-Je kunt netwerken 
-Je beschikt over voldoende overtuigingskracht om leden en niet – leden aan te spreken en te motiveren om mee te werken aan het ledenbeheerprogramma, projecten, communicatie,……
-Je bent flexibel
-Je bent bereid tot avondwerk en weekendwerk (eerder uitzonderlijk)

Plaats van tewerkstelling
Het Natuurvriendenhuis
Oude baan 110
2910 Essen

Wij bieden 
-Een fulltime tewerkstelling in een organisatie die reeds 95 jaar actief is in België.
-Parttime tewerkstelling is bespreekbaar
-Een relevant maandloon volgens PC 329.01a Sociaal-cultureel werk (barema A1 of A2) met eindejaarspremie en dubbel vakantiegeld, aangevuld met maaltijdcheques  
-20 wettelijke vakantiedagen, feestdagen en 4 extra vakantiedagen  
-Binnen onze organisatie wordt er plaats –en tijdsonafhankelijk gewerkt: werken in het natuurvriendenhuis (2 dagen per week) kan afgewisseld worden met thuiswerk, bij een plaatselijke afdeling,…..We hanteren een systeem van glijdende werktijden.
-We voorzien een thuiswerkvergoeding (o.m. internetvergoeding)
-Er is een tussenkomst in het woon-werkverkeer met uiteraard ook terugbetaling van de gemaakte onkosten voor verplaatsingen in het kader van het werk. We ijveren voor maximaal gebruik van het openbaar vervoer.

Gelijke behandeling van kandidaten
Onze organisatie wil de missie waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen.
Kandidaten worden dan ook enkel geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht gender, afkomst of handicap.

Hoe kan je solliciteren?
Om te solliciteren stuur je een gemotiveerde kandidatuur en CV per mail naar Greet van Gool: greet@denatuurvrienden.be 

Solliciteren kan tot en met 31 maart 2023
Wie solliciteert krijgt zeker een reactie van ons. 

Wie op basis van de CV-screening als kandidaat weerhouden wordt zal uitgenodigd worden voor een interview.


Meer informatie nodig?
Voor extra informatie over de functie, de selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden kan je contact opnemen met fred.vanhoof@belgacom.net of vmausen@hydrio.be