Boek: 75 jaar Toerisme (in) Vlaanderen

Een rijkelijk geïllustreerd en vlot leesbaar naslagwerk

Wist je dat De Natuurvrienden een pionier was op het gebied van ‘toerisme voor allen’ in België?  Als een van de eerste organisaties organiseerde De Natuurvrienden groepsreizen naar binnen- en buitenland: met de fiets, bus of de trein. De geschiedenis van het toerisme in Vlaanderen is nu gebundeld in een mooi boek, dat werd uitgegeven door Toerisme Vlaanderen. Daarin krijg je een overzicht van 75 jaar toerisme. Ook De Natuurvrienden komen met enkele foto’s en mooie tekst aanbod in het boek.

In het boek 75 jaar toerisme wordt een mooi beeld geschetst van het ontstaan van de toeristische sector in ons land. Toerisme is een complexe economische sector die voor welvaart en groei zorgt. De Belgische overheid zag aan het begin van de twintigste eeuw het belang van het toerisme voor het land in en wilde de sector daarom kunnen sturen en reguleren. Vijfenzeventig jaar geleden, in 1939, richtte ze het Commissariaat-Generaal voor Toerisme op, een overheidsdienst met als belangrijkste taken het promoten van België als toeristische bestemming in het buitenland, het in goede banen leiden van de toeristische sector binnen België en het toegankelijk maken van toerisme voor iedereen.

De organisatie wisselde in de loop van haar geschiedenis meermaals van naam tot ze in 1995 werd omgedoopt tot Toerisme Vlaanderen en de invulling van haar takenpakket is – net als het toerisme zelf – geëvolueerd, maar vast staat dat ze het toerisme en de toeristische sector in Vlaanderen en België de voorbije decennia op vele vlakken sterk beïnvloed heeft. 75 jaar Toerisme (in) Vlaanderen brengt voor de eerste keer de geschiedenis van deze instelling – van zijn vroege voorgangers in het begin van de twintigste eeuw, tot vandaag – voor het voetlicht. Dit verhaal wordt ingebed in de bredere evolutie van het toerisme, met aandacht voor onder andere de democratisering van het toerisme, de evolutie in transportmiddelen en het toenemend ecologisch bewustzijn.

Het historisch onderzoeksbureau Geheugen Collectief voerde in opdracht van Toerisme Vlaanderen het onderzoek naar de geschiedenis van de organisatie en de ontwikkeling van het toerisme in Vlaanderen en brengt de resultaten in dit rijkelijk geïllustreerd en vlot leesbaar naslagwerk.

Het boek is te koop voor 29 euro + 5,40 euro verzendkosten. Naar de bestelpagina.