Lid Worden Formulier

junior 0-17j = geboortejaren 2001-2019
volwassenen 18-64j = geboortejaren 1954-2000
senior vanaf 65j = geboortejaar 1910-1953

De prijzen van lidgeld en verzekering zijn ongewijzigd en lopen
tot 31-12-2019